HSB BRF Härden

I Sollentuna

Välkommen

Välkommen till Brf Härdens webbplats!
Frågor och felanmälan (ej akut) kan mailas till styrelsen brfhardensollentuna@gmail.com

Jourtjänst – akuta ärenden (fara för person eller fastighet).  Vid brand ring 112.
Dygnet Runt Fastighetsjour (efter kl 16.00 och helger) 08-18 70 00. Övrig tid 0771-722 722

Stadgar och regler

Nedan hittar du länkar till våra stadgar, trivselregler och regler för förråd och parkering. 

Brf Härdens stadgar 2018 (PDF)

Trivselregler 2018 (PDF)

Förråd och parkering (PDF)

Information till boende vid renovering eller reparation av lägenhet (PDF)

Årsredovisning och protokoll från årsstämma

Protokoll

Protokoll årsstämma 2020 (PDF)
Protokoll årsstämma 2019 (PDF)
Protokoll årsstämma 2018 (PDF)
Protokoll extrastämma 2018 (PDF)
Protokoll årsstämma 2017 (PDF)

Årsredovisningar

Årsredovisning 2020 (PDF)
Årsredovisning 2019 (PDF)
Årsredovisning 2018 (PDF)
Årsredovisning 2017 (PDF)
Årsredovisning 2016 (PDF)
Årsredovisning 2015 (PDF)
Årsredovisning 2014 (PDF)
Årsredovisning 2013 (PDF)