HärdenNytt

HärdenNytt 1-2018, 2018-09-04

Hej kära grannar! Nya och gamla: Sent omsider hälsar vi välkomna Nicklas och Johanna som flyttade in i 4i i mitten av maj. Tack alla som kom på föreningsstämmorna! I år har vi haft två föreningsstämmor eftersom vi har uppdaterat stadgarna vilka enhälligt fastställdes på en extrastämma veckan före midsommar. HSB har…

läs mer