HärdenNytt 1-2018, 2018-09-04

Hej kära grannar!

Nya och gamla: Sent omsider hälsar vi välkomna Nicklas och Johanna som flyttade in i 4i i mitten av maj.

Tack alla som kom på föreningsstämmorna! I år har vi haft två föreningsstämmor eftersom vi har uppdaterat stadgarna vilka enhälligt fastställdes på en extrastämma veckan före midsommar. HSB har godkänt ändringarna och nu återstår registrering hos bolagsverket innan de träder i kraft.  Protokollet från den ordinarie stämman finns på hemsidan (www.brfharden.se).

Uppdaterade ordningsföreskrifter. Styrelsen har uppdaterat ordningsföreskrifterna som nu byter namn till Trivselregler (se hemsidan). Uppdaterade köregler för parkering och förråd kommer inom kort.

Ny styrelse är nu vald av årsstämman och rollerna har fördelats inom styrelsen enligt listan nedan. För att nå styrelsen maila gärna till brfhardensollentuna@gmail.com.

Höststäddagen: På söndag 11 november kl. 10-15 har vi traditionsenlig höststäddag då vi tillsammans krattar löv, lagar grejer och umgås. Förtäring fixas av styrelsen. Om du inte kan vara med uppskattas om du krattar eller fixar något annat innan eller efter. Kerstin kan ge specifika uppgifter till den som vill.

Bortglömda kläder? I pannrummet har någon ställt flera kassar med gamla kläder. Vänligen se till att dessa kommer bort därifrån. I annat fall kommer kläderna att läggas i återvinningscontainern (Human Bridge) på höststäddagen.

Radonåtgärder av Radonkonsult. Förra året påbörjades åtgärder för att få ner radonhalterna i föreningen. Tyvärr var arbetet på 5:an (anläggningen på 4:an fungerar som den ska) med att rengöra de sugpunkter som borrats i bottenplattan tvungen att avbrytas på grund av högt vatten under bottenplattan. Nu ser situationen gynnsammare ut, inte endast på grund av den varma sommaren, utan förhoppningsvis beror det även på att vi åtgärdade ett stort stopp i en dagvattenbrunn tidigare i år. Under vecka 38 kommer Radonkonsult att återuppta arbetet som i detta skede innebär arbete i korridorer och gemensamma utrymmen på 5:an.

Gräsklippning och allmänt underhåll. Eftersom vi är en liten förening utan vaktmästare, så hjälps vi åt med gräsklippning och allmänt underhåll. Gräsklippare, trimmer och krattor finns i det gröna trädgårdsskjulet på 5:an.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Torsten Löfvenholm, ordförande                     5T                       070-833 4433
Kerstin Ahlqvist, vice ordförande, kölistor     5K                       070-514 5662
Carin Engström, sekreterare                             5Y                       070-699 1890
Lena Mannström, kassör                                    5U                     070-337 9576
Jonas Avemo, studie- & fritidsansvarig           5M                     073-7664073
Bengt Stålknapp, ledamot                                  4G                     072-159 8444
Mikael Kraus, HSB-ledamot                               inte boende     070-204 6819
Caspar Björkman, suppleant                             4C                       070-7177440
Ilona Silins, suppleant                                          5P                      073-650 3332