Miljöarbete & källsortering

Tänk på vår miljö! Det är viktigt att vi hanterar vårt avfall på bästa sätt. Här finner du regler och riktlinjer för avfallshantering i Brf Härden. 

Hushållsavfall

Hushållsavfall och komposterbart

För att spara miljön och pengar sorterar vi avfallet. Komposterbart (matrester, bröd, frukt, grönsaker, ofärgat hushållspapper, kaffesump etc) skall läggas i speciellt avsedda papperspåsar vilka finns i tvättstugorna. Övrigt brännbart hushållsavfall läggs i vanliga plastpåsar. Påsarna slängs sedan i avfallsskåpen enligt märkning ”hushållssopor” respektive ”komposterbart”.

Hushållssoporna ska generellt vara väl paketerade så att de inte i onödan kladdar ner kärlet. Det luktar illa och det är vi själva som måste tvätta eller betala rengöring. Lägg aldrig kartonger eller annat skrymmande så som trädgårdsavfall i hushållskärlen.

Vi betalar omkring 2 kr per kilo för avfallshanteringen eftersom att vi sorterar. Om vi inte sorterar är avgiften den dubbla. Vår kommun följer upp att vi sköter avfallshanteringen. Läs mer på Sollentuna energis hemsida (www.seom.se/kundservice/dokument/)

Återvinningsstationen vid 4:an

Tidningar och papper

Tidningar läggs i speciellt avsatt kärl. Självklart lägger vi inga kassar i detta kärl. Lägg heller inte i annat än tidningar, alltså inte kuvert, kartonger, gamla äggkartonger el. dylikt. Se märkning på kärlet. Är kärlet fullt lägger vi givetvis inte dit fler tidningar så att de inte går att stänga locket.

Glas

Glas sorteras enligt färgat och ofärgat i respektive kärl. Glöm inte att tömma flaskor ordentligt så att det inte luktar illa. Är kärlet fullt lägger vi självklart inte dit mer glas så att locket inte går att stänga.

Pappersförpackningar

Wellpapp och pappersförpackningar sorteras i respektive kärl. Förpackningar trycks ihop.Är kärlet fullt lägger vi självklart inte dit mer glas så att locket inte går att stänga.

Plastförpackningar hårda och mjuka

Plastförpackningar hårda/mjuka sorteras i respektive kärl. Är kärlet fullt lägger vi självklart inte dit mer glas så att locket inte går att stänga.

Garaget för elavfall vid 4:an

Bur och lådor finns i föreningens garage för sortering av batterier, sladdar, eldrivna apparater och glödlampor. Inga förpackningar får läggas i buren för elavfall.

Vitvaror från hushåll kan lämnas i garaget. Bortforsling av dessa ingår i föreningen avgift för sophantering.

Containern vid 5:an

Här kan avfall lämnas som normalt uppkommer i ett hushåll, men som inte kan lämnas som hushållssopor. Lägg inte större möbler eller skrymmande avfall i containern. Inte heller miljöavfall.

Trädgårdsavfall

Överbliven jord, fyllnadsmassor eller större grenar får inte läggas upp på andra ställen än i din egen trädgård. I samband med höst- och vårstädningen tar vi även in extra container för trädgårdsavfall. Vi får lämna trädgårdsavfall avgiftsfritt vid Sörabs återvinningscentraler, www.sorab.se

Textil, skor och leksaker

Vid 5:an finns en station för återvinning av kläder mm. Utförlig information står på behållaren (HumanBridge).