Försäkring

Bostadsrättstillägg (försäkrar egendom som tillhör föreningen och som medlemmen är underhållsskyldig för) ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Som bostadsrättsinnehavare behöver man således inte ha med detta tillägg i sin hemförsäkring.

Bredband

Brf Härden har i juni 2021 förnyat gruppavtalet med Tele2. Boende i föreningen kan utan extra kostnad ta del följande:

– TV i form av basutbudet för analog & digital anslutning
– Bredband 250/50
– Telefoni exkl. trafikkostnader

För inkoppling / anslutning kontakta Comhem på telefon 90 222 eller via Com Hems webbplats