Brf Härdens ekonomi förvaltas av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB). https://www.sbc.se/

Du kan kontakta SBC för frågor om:

  • Allmänna frågor, t ex hyresavier
  • Mäklarbild
  • Utdrag ur lägenhetsregister
  • Inloggningsfrågor

Kundtjänst telefon; 0771-722 722. Öppettider vardagar kl 07.00-21.00.

Fastighetsskötseln utförs av Storholmen.