Välkommen till Brf Härdens webbplats!
Frågor och felanmälan (ej akut) kan mailas till styrelsen brfhardensollentuna@gmail.com

Jourtjänst – akuta ärenden (fara för person eller fastighet).  Vid brand ring 112.
Dygnet Runt Fastighetsjour (efter kl 16.00 och helger) 08-18 70 00. Övrig tid 0771-722 722